Drukuj

 Informujemy, e GBP w Lasecznie otwarta jest od poniedziaku do pitku w godzinach:

Poniedziaek - 900-1700
Wtorek - 1100-1900
roda - 800-1600
Czwartek - 1100 -1900
Pitek - 800 - 1600

Zapraszamy:

- do korzystania i wypoyczania cigle uaktualnianych zbiorw bibliotecznych
- na zajcia kulturalno-edukacyjne, plastyczne dla dzieci i modziey
- lekcje biblioteczne
- imprezy biblioteczne

oraz od 5 stycznia, we wtorki i czwartki o godz. 1800 - AEROBIK